Đang online: 58  |   Hôm nay: 206  |   Tổng lượt truy cập: 4038
vi  en
Trang chủ  >  Chia sẻ
Chia sẻ
Nghị định 41/2013 quy định chi tiết về điều 220 của Luật Lao Động 2012 về đình công và giải quyết đình công
Nghị định 41/2013 quy định Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
08/06/2016 03:06:59

Hướng dẫn 258/HD-TLĐ về đóng đoàn phí Công Đoàn
Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí, phương thức đóng và quản lý tiền đoàn phí
08/06/2016 03:06:15

Luật Công Đoàn số: 12/2012/QH13
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và...
08/06/2016 03:06:32

Nghị Định số 11/2016/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam
Nghị Định số 11/2016/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam ngày 03 tháng 02 năm 2016
08/06/2016 03:06:48

Nghị quyết số: 99/2015/QH13 - về dự toán ngân sách năm 2016
Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng;...
08/06/2016 03:06:02

Mức lương cơ sở năm 2016 sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp như thế nào
Mức lương cơ sở năm 2016 tăng từ ngày 1/5/2016 theo khoản 1, điều 2, Nghị Quyết 99/2015/QH13, ngày 11/11/2015 sẽ được áp dụng cho các đối tượng sau:
08/06/2016 03:06:16