Đang online: 96  |   Hôm nay: 205  |   Tổng lượt truy cập: 6953
vi  en
Trang chủ  >  Dịch vụ
Dịch vụ
Tính Lương | Payroll Services
Dịch vụ uỷ thác tính lương là một xu hướng toàn cầu đang trở nên phổ biến, với nhiều lí do nhưng thông thường là doanh nghiệp muốn bảo mật thông tin lương một cách tuyệt đối với các nhân viên nội bộ.
07/08/2016 09:08:32