Online: 29  |   Today: 274  |   Total: 7611
vi  en
Field force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý

Field force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý

Field Force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý, đây là một dạng dịch vụ cho thuê lại lao động (Outsourcing services)...

Nhận thầu khoán, Thầu phụ - Sub-contractor services, Contractor services

Nhận thầu khoán, Thầu phụ - Sub-contractor services, Contractor services

Dịch vụ thực hiện thầu phụ, thầu khoán làm giảm việc sử dụng nhân sự trực tiếp, nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy...

Bốc Xếp - Loading And Unloading Services

Bốc Xếp - Loading And Unloading Services

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, sức lao động của con người dần được cơ giới hóa để giải phóng sức lao...

Lao động thuê ngoài - Business Process Outsourcing (BPO)

Lao động thuê ngoài - Business Process Outsourcing (BPO)

Nhan Kiet Co., LTD provides Labor Outsourcing Services through the recruitment, training and staff...

Gia Công hàng hóa - Production Outsourcing Services

Gia Công hàng hóa - Production Outsourcing Services

Dịch vụ gia công sản xuất

Cung Ứng Lao Động Thời Vụ| Temporary Labor Supplying Services

Cung Ứng Lao Động Thời Vụ| Temporary Labor Supplying Services

Temporary Labor Supplying Servicesis the leading solution for the high season or manpower shortages temporarily in a...

Pictures of activities

Online Support

HR Department
Phòng nhân sự    Phòng nhân sự
Sales Department
Phòng kinh doanh    Phòng kinh doanh
Finance Department
Phòng kế toán    Phòng kế toán
   0901 557 456