Đang online: 85  |   Hôm nay: 297  |   Tổng lượt truy cập: 7105
vi  en
Trang chủ  >  Tư vấn
Tư vấn
Tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
Theo Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH và Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 quy định Tiền lương đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau: